13 dk
26 Nisan 2020
6- Hz Musa'nın (as) İki Kızla Tanışması - Bir Nebi Öyküsü - Kasas Sûresi 21-24-gorsel
Youtube Banner

6- Hz Musa'nın (as) İki Kızla Tanışması - Bir Nebi Öyküsü - Kasas Sûresi 21-24

Arkadaşlar, çok heyecanlı bir bölümle yine karşınızdayız! 

 

Hz Musa aleyhisselam alelacele Mısır'dan kaçınca hangi yöne gideceğini nereden biliyordu? Kaçarken edeceği duayı ona kim öğretmişti? Medyen'e vardığında gördüğü ilginç manzara neydi? Peygamber adayı bir gencin, ilk defa gördüğü iki kızla konuşması nasıl gerçekleşti? Hz Musa'ya evliliğin yolunu açacak duası nasıldı?

 

AYETLER: 

 

21- "Feḣarace minhâ ḣâ-ifen yeterakkab(u)(s) kâle rabbi neccinî mine-lkavmi-zzâlimîn(e)" Böylece (Hz. Musa) korku (ve telaşla) ve çevreyi kontrol ederek dikkatlice oradan ayrılıp uzaklaştı ve “Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar” diye (dua edip yakardı).

 

 22- “Velemmâ teveccehe tilkâe medyene kâle ‘asâ rabbî en yehdiyenî sevâe-ssebîl(i)” Bunun üzerine (Hz. Musa mecburen kaçıp) Medyen'e ulaşmak üzere, yüzünü (o tarafa) çevirip (yürümeye başlayınca) da: “Umarım Rabbim, beni düzgün bir yola yöneltip iletir (Hidayet verip Nübüvvet için eğitir) ” dedi (temenni etmişti). 

 

23- "Velemmâ verade mâe medyene vecede ‘aleyhi ummeten mine-nnâsi yeskûne vevecede min dûnihimu-mraeteyni teżûdân(i)(s) kâle mâ ḣatbukumâ(s) kâletâ lâ neskî hattâ yusdira-rri’â/(u)(s) ve ebûnâ şeyḣun kebîr(un)" 

Nihayet Medyen suyuna (kuyusuna) vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu bulup garip bir olaya rastlamıştı. Onların gerisinde de (hayvanları subaşına) götürmekten çekinen iki kadın bulunmaktaydı. “Bu durumunuz (ve sorununuz) nedir, (niye bekleyip duruyorsunuz)?” diye sorunca kadınlar: “Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; (bize saygı duyup sıraya almazlar, çünkü) babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır.” demişlerdi. 

 

24- "Fesekâ lehumâ śümme tevellâ ilâ-zzilli fekâle rabbi innî limâ enzelte ileyye min ḣayrin fakîr(un)" 
Bunun üzerine (Hz. Musa) hemen (müdahale edip) onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek: “Rabbim, doğrusu bana indireceğin/göndereceğin her hayra muhtacım, (burada garip ve sahipsiz durumdayım.) ” diye dua etti.
 

Hepsi ve daha fazlası bu videoda!