3 dk.
22 Şubat 2022
Allah beni seviyor mu?-gorsel
Youtube Banner

Allah beni seviyor mu?

Soru: Allah’ın bizi sevdiğinden nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Allah yarattığı her canlıyı sever mi ya da bizi niye sevsin ki? 

 

Cevap: Allah’ın sevgisinden eminiz çünkü bu konuda ayetler ve sahih hadisler var. Dolayısıyla Kuran'ın Allah kelamı ve Efendimiz'in(sallallahu aleyhi vesellem) de Allah'ın elçisi olduğuna inanan her insan, Allah'ın tüm kullarına şefkati ve (farklı hallerdeki kullara farklı derecelerde olsa da) her kuluna sevgisi olduğuna inanıyor demektir.


Fark ettiyseniz verdiğimiz cevaplarda “Allah'ın sevgisi” kavramından ziyade, “Allah'ın şefkati, rahmeti” kavramlarını kullanıyoruz. Gerçi Allah için sevgi anlamına gelen vudd ve hubb kavramları da Kuran ve hadiste kullanılmıştır ama

 i) gençler bu manayı yanlış anlayabildiği, 

ıı) bir takım asılsız tasavvuf hikayeleri ile bu kelimenin manası karmaşıklaştığı için sevgi kelimesini daha az kullanmaya çalışıyoruz.Allah'ın kullarına duyduğu sevgi ve şefkatin farklı dereceleri vardır. Bu konunun insanlar tarafından karıştırılabileceğini tahmin ederek, bu mevzuyu biraz açmak istiyoruz:
 

  • Allah'ın tüm kullarını kapsayan bir şefkati vardır ki canlı cansız, inançlı inançsız, melek şeytan.. tüm kulları kapsar. Bu sevgi öyle kapsayıcıdır ki, bugün İblis bile tövbe edecek olsa Allah-u Teala sevinir.
    Şaşırmayın, hadislerde geçen bir ifadeyi naklettik sadece. 
    Konuyla ilgili başka bazı hadisler de şöyledir:
     
  • “Sizden biriniz çölde, üstünde su tulumu olan devesini kaybetse, sonra onu arayarak bütün gücünü tüketip en sonunda ölümü beklemek için bir yere uzansa ve o anda devesinin sesini duysa ne kadar sevinirse; Allah, kendisinden uzak kulunun tekrar Kendisine yönelmesine bundan daha çok sevinir.”
     

Bir savaştan sonra mağluplar arasında bir kadın can havliyle çocuğunu arıyor, uzaktan gördüğü her çocuğa koşup sarılıyor, kendi çocuğu mu anlamak için çocukların yüzüne bakıyor.. sarıldığı çocuğun kendi çocuğu olmadığını görünce hayıflanıp tekrar çocuğunu bulmak için koşmaya başlıyordu. Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem) sordu: “Bu kadın çocuğunu bulunca kaldırıp ateşe atıverir mi?” Cevap verdiler: “Elbette hayır” Resulullah dedi ki: “Allah bir kulunu cehenneme atmaya bu kadından daha isteksizdir.”

Peki Allah kullarını neye göre daha çok sever?

1. Allah'ın, İslam dairesine girip imanlarını arttırmaya çalışan; emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan kullarına daha hususi bir sevgisi vardır.


2. İster inanan, ister inanmayan olsun; tüm iyi ahlaklı, yumuşak davranışlı, başka insan ve hayvanlara iyilik eden, tatlı sözlü, edepli, vefalı, cömert.. hasılı güzel ahlak sahibi kullarına karşı; inançsız veya günahkar da olsalar farklı bir çeşitte sevgisi vardır.


3. İbadette derinleşen, farzlarda hassas, nafilelerde gayretli, dua ve münacatta ısrarlı.. özetle tüm gücüyle “kul” olmaya çalışan kullarına bambaşka bir yakınlığı vardır.


4. Allah'ın en özel sevgisine ve desteğine mazhar olanlar ise, O'nu ve Resulü ‘nü ve Kuranı'nı ve dinini öğretip anlatmaya, tanıtıp bildirmeye, gösterip sevdirmeye çalışan kullarıdır. Cihad veya tebliğ dediğimiz bu işle uğraşanlar, “insanların en hayırlıları”, “Allah'ın yardım garantisine mazhar”, “Allah'ın rahmet eli onlarla beraber”, “meleklerin yollarına kanat serdiği”.. gibi vasıflarla Kuran ve hadislerde yad edilmişlerdir.


5. Tabii Allah'ın en sevdiği kulu da ibadet, güzel ahlak ve tebliğin zirvesini ortaya koymuş Efendimiz Muhammed’dir (sallalahu aleyhi vesellem). Allah onu o kadar sever ki, ona ittiba edenleri direkt seveceğine Kuran'da garanti verir.