2 dk.
11 Temmuz 2022
Allah'ın bizi daha çok sevmesi için ne yapmalıyız?-gorsel
Youtube Banner

Allah'ın bizi daha çok sevmesi için ne yapmalıyız?

Soru: Allah'ın kullarını sevdiğini ayet ve hadislerden biliyoruz. Peki Allah'ın bizi daha çok sevmesi için ne yapmamız gerekir?

Cevap: Evet, soruda da belirtildiği gibi Allah kullarını sever. Allah'ın hususi olarak daha fazla sevgisine mazhar olmak için yapılabilecekleriyse beş maddede sıralayabiliriz:

1. Allah'ın, İslam dairesine girip imanlarını arttırmaya çalışan; emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan kullarına daha hususi bir sevgisi vardır.(1)


2. İster inanan, ister inanmayan olsun; tüm iyi ahlaklı, yumuşak davranışlı, başka insan ve hayvanlara iyilik eden, tatlı sözlü, edepli, vefalı, cömert.. hasılı güzel ahlak sahibi kullarına karşı; inançsız veya günahkar da olsalar farklı bir çeşitte sevgisi vardır.(2)


3. İbadette derinleşen, farzlarda hassas, nafilelerde gayretli, dua ve münacatta ısrarlı.. özetle tüm gücüyle “kul” olmaya çalışan kullarına bambaşka bir yakınlığı vardır.(3)


4. Allah'ın en özel sevgisine ve desteğine mazhar olanlar ise, O'nu, Resulü‘nü, Kur'anı'nı ve dinini öğretip anlatmaya, tanıtıp bildirmeye, gösterip sevdirmeye çalışan kullarıdır. Cihat veya tebliğ dediğimiz bu işle uğraşanlar, “insanların en hayırlıları”, “Allah'ın yardım garantisine mazhar”, “Allah'ın rahmet eli onlarla beraber”, “meleklerin yollarına kanat serdiği” gibi vasıflarla Kuran ve hadislerde yad edilmişlerdir.


5. Tabii Allah'ın en sevdiği kulu da ibadet, güzel ahlak ve tebliğin zirvesini ortaya koymuş Efendimiz Muhammed’dir (sallalahu aleyhi vesellem). Allah onu o kadar sever ki, ona ittiba edenleri direkt seveceğine Kuran'da garanti verir. Allah Resulü'nü örnek alıp onun yolundan gitmeye çalışanlara da Allah'ın hususi bir sevgisi vardır. (4)


1 ) İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. Meryem suresi 96. ayet

2 ) O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Büruc suresi 14. ayet

3 ) İşte bu, Allah'ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: "Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum." Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şura suresi 23. ayet

4 ) De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Ali İmran suresi 31. ayet