3 dk.
28 Mart 2022
Allah neden Afrika'da bebeklerin AIDS'li olarak doğmasına izin veriyor?-gorsel
Youtube Banner

Allah neden Afrika'da bebeklerin AIDS'li olarak doğmasına izin veriyor?

Soru: Allah neden Afrika'da bebeklerin AIDS'li olarak doğmasına izin veriyor? Neden o kadar yoklukta bir yağmur vermiyor ve yavrucaklar kuraklıkta açlıktan ölüyorlar? Neden mazlumlara merhamet etmiyor? Tamam öbür dünya zaten onların ama neden şimdi bu zulme müsaade ediyor?

Cevap: Allah-u Teala, kainata kanunlar koymuştur. Tüm bu soruda sayılanlar, kanunların neticesi olarak ortaya çıkar. Cenab-ı Hakk, bizatihi Ehadi tecellisiyle bunları yapmaz. Hatta tam aksine, insanın fıtratına bu bozgunculuğun tersi yönde vicdani bir temayül koymuştur. Ama Allah insana irade de verdiği ve onu bu konuda özgür bıraktığı için çok büyük hikmetlere matuf olarak yarattığı insan, 'yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak'(1) bir mahluk olabilmiştir.

Burada asıl olarak şunu sormamız gerekiyor: peki öyle olmasaydı da nasıl olsaydı?

Bu soruya cevap vermeye çalışırsanız iki yolunuz var:

1. Ya diyeceksiniz ki kanunlar olmasın, bazen keyfi müdahaleler olsun, mesela biri bir çocuğu dövmeye kalktığında başına yıldırım düşsün vs. Böyle bir durum hiçbir terakkiye izin vermeyeceği gibi aklın, iradenin bütün fonksiyonlarını elinden alır ve kaş yapayım derken göz çıkarmış oluruz.

2. Kanunlar olsun ama şimdikinden farklı bir keyfiyette olsun.(2) Bu durumda da kainatın kanunlarını baştan aşağı yeniden dizayn etmek durumunda kalacaksınız. Çünkü bütün kanunlar birbirleriyle alakadardır. Birini değiştirince ona bağlı olarak hepsini değiştirmek durumunda kalırsınız. Ve emin olun, böyle bir durumda irade insanda mevcut kaldığı sürece başka başka ve çok daha karmaşık problemler ortaya çıkacaktır. Aklınız kainatın mühendisliğine yetecekse bir deneyin, bir kainat tasarlamaya çalışın mesela.

Kaldı ki, insanoğlu yeryüzünde zulüm olmasın diye bir araya gelip, topluluk halinde bu problemleri yok etmekle vazifelidir. Evet, bu insanlık için bir vecibedir. AIDS'i ortaya çıkaran insanın hatalarıdır. AIDS'e çare bulmak da insanların vazifesidir. Yeryüzünde bir kesimin çalışmadan refah ve lüks içinde yaşaması insanın hatalarının bir neticesidir. Yeryüzüne sosyal adaleti getirmek ve açlık problemine çare bulmak da insanlara farzdır.

Bununla birlikte, iman eden insanlar için, sorunun son kısmında kısaca değindiğiniz gibi ahiret asla unutulmamalıdır. Allah Adil-i Mutlak'tır,(3) kimseye zerre miktarınca haksızlıkta bulunmaz.(4) Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı o gün geldiğinde, insan bu dünyada yaşadıklarına şimdikinden bambaşka bir gözlükle bakacak ve belki bugün üzüldüğü şeylere o gün sevinecektir. 

 


 

1 ) Bakara 30.ayet https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=30

     Nisa 40.ayet https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=40

     Ali İmran 182.ayet https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=182

 2 ) Kanunlara ait ayetler: https://acikkuran.com/48/23, İsra / 17:77,  Fatır / 35:43, Ahzab / 33:62, Maide / 5:50, Fatır / 35:42, Hicr / 15:13, Talak / 65:1, Ali İmran / 3:137, Fussilet / 41:53, Mümin / 40:85

3 ) Adil-i Mutlaktır: Tin / 95:8, Sebe / 34:26

4 )  Nisa / 4:40