3 dk.
14 Mart 2022
Esma-ül Hüsna ve Büyü-gorsel
Youtube Banner

Esma-ül Hüsna ve Büyü

Soru: Esma-ül Hüsna ile yapılan bazı terkipler var. Şu kadar sayıda, eğer mümkünse şu günde şu amaç için okumalısınız deniliyor. Mesela bir dua var, muhabbet duası veya celp duası olarak geçiyor. 4 adet esma veriliyor sadece, bunların belli sayılarda çokça okunması gerekiyor. Başka herhangi bir şey yok. Bu tarz bir uygulama büyü değildir, değil mi? 
 
Cevap: Eğer içinde bilinen yani Kuran ve hadislerde geçen Arapça Esma-ül Hüsna, ayetler, hadislerden dualar, anlamı açık ve caiz Arapça, Türkçe ibarelerden başka bir şey yoksa; duadır, büyü değildir.


İçinde açık Arapça olmayan kelimeler varsa kaynağına ve şahitlerine bakılır. Mesela Celcelutiye duasında öyle bir kaç kelime vardır ama Bediüzzaman Said Nursi gibi alim ve muttaki bir zat okuduğu için, caiz olduğuna hükmedilir.


Diğer taraftan güzel manalara sahip de olsalar belli kelimeleri çokça (mesela günde binden fazla) okumanın olumsuz etkileri olabilir. Hem psikolojiyi kötü etkiler, hem kabuslara ve evhamlara yol açabilir.
 En önemlisi ise, bir başkasının sizi sevmesi için dua etmek bir derece makul olsa da, özel tertiplere başvurmak mantıklı değildir. Uzun vadede fayda da getirmez.


Çünkü biri sizi sevmemişse, bunun mutlaka gerçek bir sebebi vardır. Ya mizacınız uyumsuzdur, ya tipinizi beğenmemiştir, ya hayat şartlarınız uymuyordur… Yani mutlaka arkasında bir şey yatıyordur.


O kişinin bir celb ile sizi sevmesini sağladınız diyelim; o gerçek sebepler tekrar etkilerini gösterecektir. Ve sizin de o celbi gücüne göre, her yıl, belki her ay tekrar yapmanız gerekecektir. Yapmazsanız o sevgisizlik geri gelecektir.


Ayrıca, Allah herkes için kendi iradî tercihlerini yaratır. O yüzden başkasının tercihi olan bir konuda duanın tesiri pek azdır.


En önemlisi ise, hadiste vardır ki “Mümin, kendisi için istediğini başkası için de isteyen; kendi için razı olmadığını, başkası için kabul etmeyendir”.(1)  İnsan hoşlanmadığı birisinin özel bazı terkiplerle iradesini etkilemeye çalışmasından memnun olmaz, hatta bundan nefret eder. Bu noktada empati yapmak da gerekir.


Madem normal her insan, böyle özel dua ve celplerle, iradesine kelepçe vurulmasından nefret eder; o yüzden bunu başkalarına da yapmamalıyız.


İlla dua edeceksek: “Allah'ım, bize göz aydınlığı olacak salih(a) eş nasip et; birbirimizi sevip, bu dünyada mutlu olacağımız, beraber senin rızan yolunda uğraşıp, el ele cennete gideceğimiz birisiyle tez zamanda tanışıp evlenmemi sağla.” gibi Kuran ve hadis kökenli dualar daha güzel olur. Hem de bu duaların kabule mazhar olması beklenir.

 


1) Buhârî, Îmân 6; Müslim, Îmân 71 (45); Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyâme 60 (3517); Nesâî, Îmân 19 (3, 115); İbn-i Mâce, Mukaddime 9 (66)