1dk
02 Mayıs 2022
Evvabin namazı -gorsel
Youtube Banner

Evvabin namazı

Soru: Evvabin namazı 2 rekât olarak kılınabilir mi?

Kısa Cevap: Evet, 2 ila 6 rekât olarak kılınabilir. Zaten böyle genel ifade edilen nafile namazlarda rekât sayısı kesin belirlenmiş değildir.


Cevap: Aslında Peygamber Efendimiz'in (sav) hadislerinde “evvabin” adı verilmiş ve açıkça belirtilmiş bir namaz yoktur. Bu konuda rekât belirten ve sahih olan tek rivayet (diğer müekked sünnetlerle beraber) akşamın farzından sonra 2 rekât sünnet kılınmasıdır.


Bazı daha zayıf hadislerde akşam namazının akabinde 6 rekât namaz kılınmasından bahsedilmiştir. Hanefi uleması, bu 6 rekâtın 2'sinin akşamın bilinen sünneti olduğunu düşünüp bahsedilen evvabin namazının 4 rekât olduğu şeklinde bir yorum getirmiştir. Diğer mezheplerde, bu 6 rekâtın akşamın 2 rekât sünneti üzerine 6 rekât olduğu şeklinde yorumda bulunanlar da vardır.


Bu yüzden bu namaz için 4 ve 6 rekat görüşleri meşhurdur. 


Hadislerde “evvabin” olarak belirtilmiş bir namaz yoktur. “Evvab”, Allah'a yönelmede teveccühü güçlü olan, yaptığı tövbeyi tam yapan, çok dua edip ibadet eden gibi anlamlara gelir.(1) Farklı zamanlarda kılınan nafile namazlar için, tasavvuf ehli tarafından “evvabin” namazı denilmişse de; akşam-yatsı arasındaki nafile namaz bu isimle meşhur olmuştur.


Bunun sebebi de:

 

1) Bahsedilen diğer vakitlerdeki namazların teheccüd, duha gibi bilinen başka isimleri olması 

 

2) Tasavvuf ehlinin akşam-yatsı arasına evvabin ismiyle vurgu yapmasının sebebi ise; o vaktin insanların ciddi gaflet içinde bulunduğu bir vakit olmasıdır. Böyle umumi gafletin hengamında nafile namazla veya zikirle meşguliyet, aynı herkesin uyuduğu vakitte teheccüde kalkmaya benzetilmiş ve değerli görünmüştür.

 

İşin farklı bir noktası da, nafile namazlarda rekât hesabının çok doğru olmamasıdır. Esas olan insanın Rabbine teveccüh ile ne kadar vakit geçirdiğidir. Kıraati uzun, tadili erkana riayet edilmiş 2 rekât, kısa kısa kılınan daha çok rekâttan daha sevap olabilir.

 


1 ) https://islamansiklopedisi.org.tr/evvabin-namazi