3 dk.
07 Temmuz 2022
İdeal Dua-gorsel
Youtube Banner

İdeal Dua

Soru: İdeal dua nasıl olmalıdır? Daha doğru dua etmemiz için neler yapmamız gerekir?

Cevap: Dua, insanın Allahla direkt iletişim kurabilmesinin en kestirme yoludur ve ruhun Allahla konuşmasıdır. Bu ibadete gereken önemi vermek, inananlar için son derece faydalı olacaktır.

Dua ederken gönlün Allah’a tam teveccühü açısından yapılabilecek şeyler vardır. Abdestliyken, bir farz namazı veya sırf dua için kılınacak 2 rekatlık bir nafile namaz sonrası; kıbleye dönmek, elleri açmak, yalnız olmak gibi şeyler daha verimli bir dua için faydalıdır fakat şart değildir.


 İnsan duaya başlamadan önce ve dua sırasında,


ı) Allah’ın onu o anda işitiyor olduğunu(1)
ıı) halini çok iyi bildiğini(2)
ııı) Kudretinin her şeye yeteceğini(3)
iv) hazinesinde her şeyin bulunduğunu(4)
v) cömert olduğunu(5)
vi) Kendisinden istenmesini sevdiğini ve emrettiğini(6)
vıı) duasını da mutlaka en güzel şekilde (aynen veya daha güzeliyle) kabul edeceğini düşünmeli ve bilmelidir.


 İdeal bir dua,


i) besmeleyle başlamalı
ıı) başında ve sonunda salavat bulundurmalı
ııı) başlangıç kısmında Allah'a verdiği nimetler için şükür içermeli
iv) günahlara istiğfar barındırmalı
v) istenen şeyle alakalı esmaül hüsna ve peygamber duaları biliniyorsa onları da kullanmalı
vi) isteğini açık ve kesin bir dille ifade etmeli. Evet kesin ifadelerle, “ver” diyerek istemeli
vıı) Fatihayla bitmeli
vııı) farklı zamanlarda tekrar etmeli
ix) mümkün olursa teheccüd vaktinde edilmelidir.

 


1 ) Allah dedi ki, "Hayır, korkma! Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz." Şuara suresi 15. ayet , Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir! Bakara / 2:244

2 ) De ki: "İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."
3 ) Çakan şimşek, neredeyse gözlerini kör edecek! Şimşek önlerini aydınlattıkça ışığında yürürler; üzerlerine karanlık çöktüğünde ise çakılıp kalırlar. Allah dileseydi, onların kulaklarını sağır ve gözlerini kör ederdi. Çünkü Allah’ın her şeye gücü yeter.

4 ) Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra semâya yönelip onları yedi kat gök olarak tastamam tanzîm eden O’dur. O, her şeyi hakkıyle bilendir.

5 ) “Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.” (Sebe, 34/39)

6 ) (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.” Furkân Suresi 77. Ayet , 

Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar. (2/Bakara 186)