4 dk.
01 Şubat 2024
Ahzab 52 kadınların güzelliğine bakmaya cevaz mı veriyor?-gorsel
Youtube Banner

Ahzab 52 kadınların güzelliğine bakmaya cevaz mı veriyor?

Soru: Erkek kardeşlerim Ahzab 52. ayeti için bir kadının güzelliğine bakılabileceğini söylüyorlar. Bence ayet çok konu dışı. Ayette Hz. Zeyd ve Hz. Zeynep'in evlenmesi, daha sonra boşanmaları, daha sonra Hz. Muhammed’in (sas) Zeynep ile evlenmesi ve sonra da Peygamberimizin (sas) kimlerle evleneceği yazıyor. Daha sonra Ahzap 52'de kısıtlama görüyorum. Bizim tartıştığımız konu ise şu: Bir kadının o zaman güzelliğine bakabiliriz. Çünkü ayette bundan sonra “güzellikleri hoşuna gitse bile” diyor. Tabii ki bakmasınlar demiyorum ama konu çok çarpıtılmıyor mu? 

 

Cevap: İlgili ayeti kerimenin meali şu şekildedir:
 

Bundan sonra sana (başka) kadınlar helâl olmaz ve bunları başka zevceler ile değiştirmek de helâl olmaz, velev ki, güzelilkleri pek hoşuna gidecek olsun. Ancak sağ elinin malik olduğu müstesna. Ve Allah her şey üzerine nazir olmuştur.


Ayetin konsepti soruda bahsedilen hususlar değildir. Bu ayet öncesi ve sonrasıyla okunduğunda Efendimiz’in (sas) aile hayatı ve evlilik hukuku ile ilgilidir. Ayrıca arada müminler için bu hususlarla ilgili işaretlerde bulunmaktadır. Ancak Ahzab suresi 52. ayetinden, birisinin güzelliğine bakılabileceği veya bakılamayacağı sonucunu çıkarmak mümkün değildir. 

 

Çünkü öncelikle tesettürlü bir kadının yüzünün açık olması zaten caizdir. Diğer yandan bir insan kapalı giyinse bile genel endamı belli olabilir yahut onu tanıyan başkaları onun güzel birisi olduğunu söyleyebilir. O haâde ayette geçen “güzellikleri hoşuna gitse bile” ibaresindeki güzelliğin illaki bakılıp incelemekle anlaşılabilecek bir husus olması şart değildir. Bu durumda bahsi geçen ayetin, bir kadının güzelliğine bakıp onun incelenmesine izin verdiği şeklinde anlaşılması abes olacaktır.

 

Evlenme niyetindeki erkekle kadının birbirlerini görmelerine zaten izin verilmiştir. Bununla ilgili bir hadiste Muğire bin Şube (ra) görmediği bir kadınla evlenmeyi talep edince Efendimiz (sas) kendisine “Git onu gör. Çünkü bu aranızdaki ülfet ve sevgiyi artırır.”1 buyurmuştur.

 

Yine bir mecliste Efendimiz’in (sas) yanına bir adam gelir ve O’na Ensar’dan bir kadınla nişanlandığını söyler. Efendimiz (sas) “Kadını gördün mü?” diye sorunca adam “Hayır.” cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz (sas) “Git, onu gör. Çünkü Ensar kadınlarının gözlerinde bir şey (bir kusur) var (olabilir).” buyurur.2

 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür ve bu konuda İslam’ın bir problemi yoktur. Bu nedenle fıkıh kitaplarımız evlenme niyetinde olan kadınlarla erkeklerin birbirleriyle görüşmeleri hususunda yeterli açıklamaları yapmıştır. Bu çerçevede bir erkekle bir kadının küçük bir odada birbirlerine karşı olan mahremiyet perdesini yırtacak derecede yakınlaşmaları gibi problemli durumlar haricinde tesettür ile mahremiyet ilkelerine uyuldukça görüşmelerinde, konuşmalarında sorun yoktur.

 

Sonuç olarak; bir erkeğin bir kadına veya bir kadının bir erkeğe evlenme niyeti ile bakması, bu çerçevede birbirlerini incelemeleri konusundaki hükümler Ahzab suresi 52. ayeti ile değil Efendimiz’in (sas) bu konudaki sözleri ve uygulamaları ile anlaşılmaktadır.

 

Bu konuda bir kadının bir erkeğe veya bir erkeğin bir kadına bakmasıyla ilgili daha fazla bilgi için sitemizde daha önce yayımlanan Harama Nazarda İlk Bakış ve Devamı yazısını tavsiye edebiliriz.

 

Ayrıca Sevdiğimiz Kişiye Bakmak Günah mıdır? başlıklı yazımız da konuyla ilgili tereddütleri giderecektir diye ümit ediyoruz.

 

Allah Teala’dan kitabını ve Rasulünün sünnetini doğru anlayıp doğru uygulamayı nasip etmesini diler ve dileniriz.

 


 

1 ) Tirmizi, Nikah, 5; Nesai, Nikah, 17, İbn Mace, Nikah, 9

2 ) Müslim, Nikah, 74; Nesai, Nikah, 23; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 272