21 dk.
03 Eylül 2023
Kadın Erkek İlişkilerinde Sınırları Korumak | Tek Parça-gorsel
Youtube Banner

Kadın Erkek İlişkilerinde Sınırları Korumak | Tek Parça

Soru: Kadın erkek ilişkilerinde, özellikle de iş hayatında sınırları korumak zor oluyor veya bizim “sınır” diye bildiğimiz şeylerin uygulanması çok zor oluyor. Bu konuda nasıl davranmamız gerekir?

 

Cevap: İş veya okul hayatında olsun toplumsal yaşamın diğer alanlarında olsun, kadın-erkek ilişkilerine dair sınırlar Kur’an’da ve hadislerde açıklandığı hâlleriyle bellidir. İslam’ın bu konudaki prensipleri de aslında zor değildir ancak insanlar aslında kolay olan bir şey zor görünebileceği gibi zor görünen şeyler de bazı insanlara kolay gelebilir.

 

Söz konusu sınırlara ve prensiplere kısaca göz atalım ve hemen ifade edelim ki; aşağıda bahsedeceğimiz sınırlar ve prensipler bir önem sıralamasına tabi tutulmadan sıralanmıştır. Ayrıca davranışlarımızın sebep ve sonuçları ile dikkat etmemiz gereken ayrıntılar da her maddenin kendi içinde açıklanmıştır.

 

Konuşma ve Davranış Tarzları

 

Sınırlar veya prensipler konusunda Kur’an’dan akla gelen ilk ayet şudur: “Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sahibi olduğunuza göre, yabancı erkeklerle konuşurken tatlı ve çekici bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan birisi şeytani bir ümide kapılmasın. Ağırbaşlı ve ölçülü konuşun.”1

 

Bu ayet her ne kadar birinci derecede ve doğrudan Efendimiz’in (sas) eşlerine hitap etse de diğer bütün Müslüman kadınlar da dolaylı olarak bu ayetin muhatabıdır. Kur’an, özellikle kadın-erkek ilişkileriyle ilgili ayetlerde emir ve tavsiyelerini dolaylı yollarla aktarır. Örneğin; “Şeytan, şarap ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak ister, artık vazgeçtiniz değil mi?”2 ayeti ile kumar ve içki; “Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı.”3 ayeti ile domuz eti açıkça yasaklanmıştır ve bu yasaklama ibareleri doğrudandır. Yahut “Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş şekilde yazılmıştır (farz kılınmıştır.)”4 ayeti ile namaz; “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”5 ayeti ile de oruç farz kılınmıştır ve bu ibareler de doğrudandır.

 

Ancak, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar!...Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar!”6 örneğinde olduğu gibi insanlarda haya veya utanma duygusu oluşturabilecek konularda Kur’an, o ulvî ve nezih üslubuyla emir ve tavsiyelerini dolaylı olarak aktarmıştır. Burada tipik bir “Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.” durumu söz konusudur.

 

Dolayısıyla Ahzab suresi 32. ayetinde “Ey peygamber hanımları!” şeklindeki hitap sadece peygamber hanımlarını değil, bütün mümin hanımları ilgilendirmektedir.

 

O halde kadın-erkek ilişkilerinde İslam’ın koyduğu en önemli sınırlardan birisi, karşı cinsten olanların birbirleriyle konuşmalarında ağırbaşlılığı ve ciddiyeti korumalarıdır denilebilir.

 

Peki neden?

 

Çünkü her insan tek bir birey olmasına rağmen içindeki benliklerin sayısal fazlalığı ve toplum içindeki konumlarının çokluğu gibi nedenlerle aynı zamanda birden çok kişidir. Örneğin bir insan aynı anda hem oğul hem koca hem vali hem de baba olabilir. Oğul olarak anne babasına karşı davranışları ile koca olarak eşine karşı davranışları farklı olması gerektiği gibi, baba olarak çocuklarına karşı davranışları ile vali olarak emri altında çalışanlara karşı davranışları da farklı olmalıdır. Bu insanın çocukları veya eşine karşı davranışlarındaki samimiyeti, sıcaklığı ve çocukla çocuk olma gibi tutumları emri altında çalışanlara karşı göstermesi beklenemez. Aynı şekilde, valilik makamındaki ciddiyeti ve disiplini evde eşine ve çocuklarına karşı göstermesi de yanlış olacaktır. O hâlde bu insan eşi ve çocuklarıyla, valilik makamında emri altındakilere konuştuğu gibi konuşmamalıdır.

 

Bu bağlamda, bir insanın eşiyle konuşurken yapacağı espriler, açacağı konular, imalar ve benzeri konuşma tarzları yerine göre bazen caiz bazen müstehap bazen vacip olabilirken aynı konuları ve aynı üslubu bir doktorun hastasına veya bir komutanın askerine karşı kullanması problem oluşturacaktır.

 

İnsan varlığını oluşturan maddi ve manevi, biyolojik ve psikolojik birçok parça vardır. Cinsellik de bu parçalardan biridir ve oldukça güçlüdür. Konuşmaların, ifadelerin, bazı tavır ve davranışların doğrudan veya dolaylı olarak insan varlığının bu parçasını harekete geçirmesi realite ve biyoloji açısından doğaldır, beklenen bir sonuçtur. Dolayısıyla bir insanın eşiyle veya evlenmeyi düşündüğü birisiyle görüşürken konuşulması makul olan meseleler (özellikle kişiliğinin derinliklerini yansıtacak konular), karşı cinsten iş arkadaşlarıyla konuşulursa; o iş arkadaşlığı ilişkisinin başka bir yöne doğru gitmemesi neredeyse imkansızdır.

 

Konuşmanın sadece konusu değil tavrı, tarzı veya karşı taraftaki çağrıştırdığı izlenim de önemlidir. Bu nedenle karşı cinsle konuşurken cinsiyeti ön plana çıkaracak bir tarzda konuşmanın da bir cins sınır ihlali olduğu söylenebilir.

 

Kıyafet Seçimi ve Çağrışımlar

 

Konuşma gibi kıyafetler ve giyim tarzları da insanın kişiliği hakkında bilgi veren donelerdir. Hatta insanların belli davranışları ile giyimleri arasında yakın bir ilişki vardır. Herhangi bir andaki psikolojik durumumuz o andaki giyim tercihimizi yakından etkilediği gibi herhangi bir durumdaki giyim tarzımız da psikolojimizi, dolayısıyla konuşmamızı ve davranışlarımızı etkiler. Örneğin; takke, cübbe veya sarık namaz için şart olmasa da pek çok Müslüman için namazdaki iç huzuru ve konsantrasyonu sağlamada faydalı kıyafetlerdir. Diğer yandan, sosyal hayatın içinde işlenebilecek pek çok kötü alışkanlıktan ve günahlardan da insanı koruma potansiyeline sahip kıyafetlerdir. Yine giyim tarzlarının iş hayatında da okul hayatında da arkadaş ortamında da iletişim kurulan insanlar üzerinde belli çağrışımlarının olması doğaldır.

 

Bu nedenle işyerinde veya farklı sosyal ortamlarda sınır ihlali yapılması mümkün, hatta kolay olan durumlardan bir tanesi de giyim tarzı veya kıyafetlerdir denilebilir. İnsanlar ister istemez iletişim esnasında başka insanların kıyafetlerine dikkat ederler ve hatta o insanı o kıyafetle birlikte, hatta o kıyafet bağlamında algılarlar. Çalışma hayatındaki her insan ister istemez kılık kıyafetine dikkat eder. Bu dikkatin asgarisi kıyafetin işyerine uygunluğu olabilir. Bunun yanında insanlar kıyafetlerin kendine yakışıp yakışmadığına da dikkat edebilir. Bir kıyafetin kendine yakışıp yakışmadığına dikkat etmenin asgari ölçülerde bir mahzuru olmayabilir ancak yakışmak ve yakışmamak konusunun insanın kendisinin yanında başkalarının kendisine bakışıyla da ilgili olduğu unutulmamalıdır. Her insan için bir kıyafetin kendine yakışması demek, o insanın o kıyafetle kendisini iyi hissetmesiyle ilgilidir. Bununla birlikte başkalarının kendisini güzel, yakışıklı veya en azından uygun görmelerini istemesi demektir. Bu ince nokta da sınır ihlali için kaygan bir zemin sayılabilir.
 

Bu noktada özellikle kadınlar için “tesettür” kavramının sadece baş ve boyun bölgelerinin herhangi bir kıyafetle kapatılmasından ibaret olmadığının, bu bölgeler kapatılsa dahi tesettürdeki “kadın kimliğiyle dikkat çekmemek” amacına aykırı olacak şekilde giyinmenin de mümkün olduğunun unutulmaması gerekir. Sonuç olarak, konuşma tarzında olduğu gibi kılık kıyafet seçimi ve giyim tercihlerinde de iletişim kurulan insanların (ayetin ifadesiyle) kalplerindeki hastalığı dikkate almak önemlidir.

İslam’ın söylediği aslında şudur: Kadın ile erkeğin iletişimi kendi başına haram değildir ama o iletişimin tarzına, durumuna, içeriğine göre haramlık bulunabilir. Çünkü insanların birbirleriyle konuşmaları ve davranışları tek boyutlu değil, helal ve haramın da içinde bulunduğu çok boyutlu olgulardır. Bu boyutlardan birisi de, insanlar arası iletişimde mesaj verenin; niyetinden bağımsız olarak karşı tarafa verdiği mesajdır. Bu konu üzerinde daha ayrıntılı durmak gerekir.

 

İletişimde Karşıya Verilen Mesajlar

 

Bir insan iletişim esnasında zihninin odaklandığı konudan ve kendi niyetinden bağımsız olarak karşı tarafa, kendisinin de kast etmediği örtülü mesajlar verebilmektedir. Bu mesajlar, iletişimin ana malzemesi olan sözlerden kaynaklandığı gibi kişinin o esnadaki lisan-ı halinden, tavır ve davranışlarından da kaynaklanabilir.

 

Örneğin; ekonomik sıkıntıları nedeniyle canı sıkkın, morali bozuk, suratı asık ve o esnada öfkeli bir insan düşünün. Bu insan yeğenini parkta gezmeye götürdüğü bir esnada yeğeniyle konuşurken ruh hali o konuşmasına yansıyabilecektir ve bu durumda yeğenini de üzmüş olacaktır. Aslında kastı yeğenine kızmak veya onu üzmek değildir. Ancak tamamen başka bir mesele nedeniyle bozuk olan morali ve öfkeli konuşma tarzı küçük yeğeninin üzülmesine neden olabilecektir.

 

Çünkü bizlerin belirli bir andaki içsel niyet ve hâllerimizin pek çok bağlamda olduğu gibi sevap ve günah bağlamlarında da, ayrıca iletişim esnasında karşı tarafa verilecek örtülü mesajlar bağlamında da bir etkisi vardır. Örneğin kadın veya erkek bir çalışanın çalışma günlerinden birisinde sabah aldığı güzel bir haberle son derece neşeli bir ruh hâlinde olması mümkündür. Bu nedenle o gün işyerinde de neşeli, şen şakrak davranmaktadır. Etrafındaki bütün konuşmalara dahil olmakta, yapılan bütün esprilere gülmekte, insanlara iltifatlar yağdırmakta, kendisine yapılan iltifatları da memnuniyetle kabul edip aynı şekilde karşılık vermektedir. Böyle bir ortamda, o kişinin kendisinin de haberi olmayacağı şekilde o kişiyle kadın-erkek ilişkilerinin mahremiyet boyutu açısından ilgilenen, en azından içsel olarak böyle bir niyeti bulunan veya ayetin ifadesiyle “kalbinde hastalık bulunan” birisi (ki günümüzde böylesi karakterler az değildir) o mesajları kendi niyetine uygun olarak yorumlayabilecektir. Nasıl ki kendi sıkıntıları yüzünden öfkeli olan ve parka götürdüğü yeğeniyle de öfkeli bir şekilde konuşan insanın amacı yeğenini üzmek değildir ancak o küçük çocuk açısından kendisine bağırılmış veya öfkelenilmiştir. Aynı şekilde işyerinde o gün neşeli davranışlar sergileyen kişinin niyetinin, o mesajı kendi istediği gibi algılamak isteyen karşıdaki insan açısından bir önemi yoktur.

 

Bu noktada karşı tarafta (kendisi açısından veya maneviyat bakımından) olumsuz bir çağrışım uyandıran erkek veya kadın da o esnada kendi kişisel niyetinin iyi olması gibi bir bahaneyle sorumluluktan tamamen kurtulmuş olmayacaktır.

 

Bu nedenle kadın-erkek ilişkileri bağlamında İslam’ın iş hayatı için koyduğu ölçü; çalışanların iş hayatında çalışma arkadaşlarıyla profesyonel kimlikleriyle iletişim kurmaları, özel kimliklerini saklamaları, cinsel kimliklerini ise tamamen örtmeleridir denilebilir.

 

Meselenin sevap ve günah bağlamına gelince; parkta yeğeniyle öfkeli bir şekilde konuşan kişi, çocuklardan nefret ettiği için onlara kızan merhametsiz bir insanla aynı seviyede günah işlemiş değildir. Ancak çocuk açısından bakılınca onunla öfkeli bir şekilde konuşulmuştur veya ona kızılmıştır. Benzer şekilde; işyerinde iletişim kurduğu karşı tarafta kendi niyetinden bağımsız olarak namahrem çağrışımlar uyandıran kişiler de niyetleri bizzat o çağrışımları uyandırmak olan kişilerle aynı günahı işlemiş sayılmazlar. Elbette bu ayrım önemlidir ancak sonuçta karşı tarafta o çağrışımlar uyandırılmıştır ve bunun sonuçlarından tamamen sorumsuz olmak da pek makul değildir.

 

Son tahlilde; kadın-erkek ilişkilerinde İslam’ın koyduğu sınırları önemseyen, dini ciddiye alan erkekler veya kadınlar işyerinde sadece profesyonel kimlikleriyle hareket etmeli, iletişimlerini de bu kimlikleriyle kurmalıdır. İletişimde özel kimlikler mümkün olduğunca saklanmalı, cinsel kimlikler ise tamamen devre dışı bırakılmalıdır.

 

4) Dikkat Çekme Eğilimi

 

Kur’an erkeklerin ve kadınların konuşma tarzları ile giyimlerinden bahsettiği gibi bazen topuk sesine de atıfta bulunur. Hicab ayeti olarak bilinen Nur suresi 31. ayette kadınlara yönelik olarak “Gizli olan ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını yere vurmasınlar.” buyrulur.

 

Kur’an’daki bu atıf aslında başka psikolojik noktalara bir göndermedir. “Dikkat çekmek için ayaklarını yere vurmasınlar.” ibaresi “Dikkatleri kendi bedeninize, bedensel varlığınıza çekmeyin.” demektir.

 

Bir kadın doktordur. Mesleğinde de bilgi ve tecrübesiyle, insanlara nazik yaklaşımı ve sağladığı faydalarla çok iyi bir performans göstermektedir ve dikkatleri üzerine çekmektedir. Yahut bir kadın iyi bir akademisyendir. Alanında son derece başarılıdır. Önemli bir konu hakkında bilim camiasının dikkatlerini çeken harika bir makale yazmıştır. Böyle bir dikkat çekmenin de bir mahsuru yoktur. Dolayısıyla kadın için “dikkat çekmemek” demek toplumdan soyutlanmak değildir. Mümin kadınlar için önemli olan dikkatleri bedene, bedensel varlık üzerine çekmemektir.

 

Kadınların dikkatleri üzerine çekmek için her örfte farklı uygulamaları olabilir. Başörtüsünü topuz yapmak, diğer her yeri örtülü iken boynu açık bırakmak gibi uygulamaların yanında ayakları yere vurmak veya topuklu ayakkabılarla dikkat çekecek şekilde yürümek de bu kapsama girmektedir. Kur’an bu konuda açık bir uyarıda ve hatırlatmada bulunmaktan çekinmemiş, bu konunun altını özellikle çizmiştir. Demek ki “dikkat çekme eğilimi” ve bu eğilime kapılarak yapılacak kılık kıyafet veya ayakkabı (topuklu ayakkabılar da bu bağlamda tartışılabilir) tercihleri, makyajlar ve aynı eğilim ekseninde ortaya konulan davranışlar İslam’ın öngördüğü kadın-erkek ilişkilerindeki sınırların ihlali anlamına gelebilecektir.

4) Yalnız Kalınan Ortamlar ve Dört Temel Psikoloji
 

İslam, iki yabancının yalnız başına aynı ortamda bulunmasını net bir şekilde yasaklamıştır. Konuyla ilgili hadis-i şerifte “Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. (Zira üçüncüleri şeytandır.)(7) buyurulur.
 

İnsan dört temel durumda kendini, kendiliğinden farklı hisseder:

 

-Tamamen yalnız, kendi başına iken,

-Bir kişiyle beraberken,

-Küçük bir grupla birlikteyken,

-Büyük bir topluluğa dahilken.
 

Yani insan bu durumların her birinde farklı etkilere bağlı olarak farklı davranışlar sergileyebilir. Örneğin bazı konuları iki kişi iken daha rahat konuşabilir, birkaç kişilik küçük bir grupta o konuyu sadece genel hatlarıyla konuşabilir veya hiç konuşamaz. Yine bir insan yalnız başınayken çok farklı bir hâlet-i ruhiye içindedir, büyük bir topluluğun içindeyken bambaşka bir insan hâline gelebilir.

 

Ayrıca Efendimiz (sas) bir hadislerinde insanlara “Sizleri (beraberinde mahremi bulunmayan) kadınların yanlarına girmekten men ederim.” buyurunca orada bulunan Ensar’dan bir adam; “Ya Resûlallâh! Kocanın akrabaları için ne dersiniz?” diye sorar. Efendimiz bu soruya “Onlarla halvet (yalnız kalmak) ölümdür.” buyurur.(8)

 

Bunun da mantığı açıktır: Bir insanın bir başkasını beğenmesi, beğendiği insana yakınlığı ve onu tanıması çerçevesinde gerçekleşir. Bazen fiziksel özellikler, bazen davranış özellikleri, bazen kültürel aşinalık gibi durumlar, bazen düşünme ve konuşma tarzları bir insanın diğer insanı beğenmesinde etkili olan hususlardır. Bunların çoğu beğenilen kişiyi tanımaya bağlıdır. Bu nedenle bir başkasını beğenme ölçütlerinde beğenen kişinin kendi yakınlarına ait özellikler de etkilidir.

 

Bu durumda akrabalık, komşuluk ve iş arkadaşlığı gibi insanların birbirlerini daha yakından tanıdığı, karşılıklı iletişimin kolaylaştığı zamanlarda şer ve günah için de görüşmek daha kolay hâle gelebilecektir.

 

İnsanlar elbette ki bir arkadaşıyla veya kocasının akrabalarından veya arkadaşlarından biriyle görüşmeyi masum görebilir. Onlarla herhangi bir ortamda yalnız kalmayı da sakıncalı bulmayabilir. Çünkü insanların kendilerinin dahi farkında olmayabilecekleri potansiyel sakıncalar onlara anlatıldığında bu anlatılanları kendileri için geçerli gerçekler saymayabilirler. Bu bakımdan çoğu ortalama insanda bir parça “Ben yapmam, bende öyle şey olmaz!” eğilimi vardır. Ancak bir insanın başka insanlara göre eskiden beri (mesela okuldan) arkadaşlığı devam eden birisinden hoşlanıyor olması da hoşlandığını ifade edebilmesi de daha olasıdır. Aynı şey akrabalar için de geçerlidir.
 

İş arkadaşlığı da yukarıda alıntılanan hadisteki yakınlığa dahil sayılmalıdır. Hadiste her ne kadar yakın akrabalardan bahsedilmiş ise de uzun zaman mesai paylaşmanın getirdiği iş arkadaşlığı ve o arkadaşlıktan kaynaklanan aşinalık veya samimiyet insanlar arasında belli bir yakınlık oluşturabilecektir.

 

Bir insan çok saçma ve yanlış bile olsa bir cümleyi defalarca duyduğu zaman onun doğruluğuna daha fazla inanmaya başlar. Yahut örneğin herhangi bir diş macununun içeriğini, üretim aşamalarını, üretim yerindeki hijyen durumunu bilmese de reklamlarla o diş macununun ismini duya duya o macunu kullanmakla kendini daha sağlıklı, daha iyi hisseder. Propagandalar da aynı psikolojik eğilimler nazara alınarak yapılır. Uzun süreli ve yoğun propagandalara maruz kalan insanlar o propagandalardan ister istemez etkilenir. Bunlar bilimsel literatüre girmiş çalışmalara konu olan meselelerdir. Bu durum reel hayat için de reel hayatın içindeki iş hayatı için de geçerlidir. Çoğu insan işyerinde evinden daha fazla vakit geçirir ve dolayısıyla iş arkadaşlarıyla ailelerinden daha çok görüşürler. Bu nedenle aldatma vakalarının en çok işyeri arkadaşlarıyla gerçekleştiği de bilinen ve araştırmalara konu olmuş bir husustur.

 

Bu noktada belirtmemiz gerekir ki: Örneğin bir asansör süresi boyunca karşı cinsten birisiyle bir ortamda yalnız kalmanın kendi başına ciddi bir problemi yoktur. “Hiçbir problemi yoktur.” denilemez ancak “Bu tamamen problemlidir.” de denilemez. Bu nedenle örneğin tamamen kadınlardan oluşan bir asansöre binmek veya en az 3-4 kişinin olduğu bir asansöre binmek gibi çabalara girmek her zaman gerekmeyebilir. Ancak aynı ofiste karşı cinsten birisiyle direkt yalnız kalınması veya en az üç kişinin çalıştığı bir odada üçüncü kişinin sık sık dışarıda işi olduğu için iki kişinin uzun süre yalnız kalması ciddiye alınması gereken riskler içermektedir.

 

Bazı meseleler insan kontrolünün dışındadır. Aynı asansörle inip çıkma, merdivende inip çıkma, iş çıkışının aynı saatte olması nedeniyle aynı otobüse binme, aynı durakta bekleme, aynı otobüste veya serviste seyahat ediyor olma, öyle denk geldiği veya mecbur kalındığı için yan yana koltuklarda oturma gibi günlük hayatın akışı içindeki birkaç dakikalık yalnız kalmalar da tamamen problemsizdir denilemez. Özellikle yolculuk esnasında yan yana oturmalarda yapılan konuşmalar işyerindeki profesyonel iletişim dışında daha samimi bir iletişim doğuracağı için daha sakıncalıdır denilebilir. Ancak asıl sakınca bizzat aynı ofiste yalnız kalma veya örneğin herhangi bir projeye çalışırken herhangi bir ortamda iki kişinin baş başa çalışma niyetiyle de olsa yalnız kalmalardır.

 

5) Gözün, Kulağın, Dilin, Elin, Ayakların ve Kalbin Zinası

 

Bir hadis-i şerifte Efendimiz (sas) “Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır.”(9)

 

Evet! Hadisin de işaretiyle gözün cinsel çağrışımlar uyandıracak şeklide bakması, kulağın şehvet duygularını uyandıracak şeyler dinlemesi, dilin bu konuları konuşması, ellerin bu hislerle teması, ayakların bu yolda yürümesi, kalbin böyle bir şeyi arzu etmesi zinadan bir parçadır. Bütün bunların bedenin zinası haline dönüşmesi ise genellikle kişinin iradesine kalmıştır.

 

Demek ki hadisin işaretiyle insandaki farklı psikolojik fakültelerin de zinadan bir hissesi olabilmektedir. Şöyle ki:

 

İnsan genellikle aklını gerektiği gibi kullanmaktan uzaktır. Şikâyet etmekten ve hayallere dalmaktan da son derece hoşlanır. Örneğin, bir insan eşiyle tartışabilir. Daha sonra önceden de tanıdığı ve aşina olduğu karşı cinsten biriyle karşılaşır. Ancak karşılaştığı kişiyle o gün veya yakın zamanlarda tartışmış değildir. Bu nedenle zihnine “Bu kadın/erkek benim karımdan/kocamdan daha iyi ve hoş birisi. Bununla evli olsaydım daha iyiydi.” gibi bir düşünce gelebilir. Oysa o kişiyle evli olmuş olsaydı benzer tartışmaları onunla da yaşayacaktı. Fakat insanın şikâyet etme ve hayallere dalma eğilimi böylesi düşünceleri ve eğilimleri doğurabilmektedir.

 

Bu noktada akla bu tür düşüncelerin ister istemez gelmesinin günah olup olmayacağı sorulabilir. İnsanın kendi iradesi dışında zihnine veya gönlüne gelen şeylerden sorumlu olmayacağı genel bir ilkedir. Ancak zihne veya gönle gelen olumsuz veya caiz olmayan düşünceler ve hisler kendi bakış açımız, niyetimiz ve benzeri fiillerimiz nedeniyle zihnimize geliyorsa bundan sorumlu oluruz.

 

Ayrıca bu tür düşünceler insan zihninde bir sefer oluşup bitmezler. Bu düşüncelerin tahayyül, tasavvur, taakkul ve tasdik aşamaları vardır. Dolayısıyla bu düşünceler bizzat realiteye dökülebilecek kadar devam ettirilebilir ve insan tarafından büyütülebilir, gerçeğe dönüştürülebilir. Bu konuda sitemizde yer alan “Akla Gelen Kötü Düşünceler” başlıklı yazının özellikle ve dikkatle tekrar okunmasını tavsiye ediyoruz. 

 

Sonuç: Sosyal hayatın herhangi bir alanında veya genellikle işyerlerinde kadın erkek ilişkilerinde bir ölçünün olmaması, sınırların net belirlenmemesi ve iş profesyonelliği dışındaki gereksiz samimiyete dayalı iletişim ve ilişkilerin getirdiği zararlar açıktır. Bu zararları batı dünyası da profesyonel iş çevreleri de bilmektedir. Yine bu zararlar çeşitli araştırmalara ve istatistiklere yansımıştır. Konunun hukuki boyutu da vardır ve konuyla ilgili açılan davaların sayısı hiç de az değildir. Örneğin bir işyerinde duygusal yakınlık yaşanmasıyla işyerinin düzeni bozulacak seviyede bir durum var ise duygusal yakınlık yaşayan iki kişinin de işten çıkartılabileceğine dair mahkeme kararları vardır. Bu tip olaylara dünyanın her yerinde rastlanmaktadır.

 

Demek ki işyerinde bir arada çalışan kadınlarla erkeklerin birbirleriyle iletişimleri ve birbirlerine karşı davranışları konusunda modern dünyanın da kendine özgü sınırları ve ölçütleri vardır. Çünkü bu konu gerçekten sorunlu bir alandır ve sorunlar hâlen çözülebilmiş değildir. Getirilen hukuki ve etik çözüm önerileri vardır. Bu bağlamda işyerleri hadisleri ve ayetleri bir referans olarak almak istemeyebilirler. Meselenin sadece dini bir konu olduğunu da zannedebilirler. Ancak mesele sadece dini değil sosyal, psikolojik ve hatta ekonomik bir mevzu hâline çoktan gelmiştir.

 

6) İşyerindeki Sorunlar ve Çözüm Yolları

 

Günümüzde işyerleri, modern yaşamın kendi koşulları içinde oluşmuş organizasyon ve kurumlardır. Dinini ciddiye alan bir personel olarak kadın veya erkeğin tek başına o işyerindeki maddi ve manevi koşulları değiştirmesi pek mümkün değildir. Bu nedenle dindar çalışanların işyerinde namaz kılmaktan tutun kadın-erkek ilişkilerinde İslami sınırlara riayet etmeye varana kadar bu gibi sorunları çözmeleri için iki yol vardır. Bunlardan birincisi formel yollar, ikincisi ise informel yollardır.

 

Formel yollar, işyerinin sistemiyle ilgili sorunlar çıkarabilecek, çalışanın göze batmasına neden olabilecek yollardır. Örneğin namaz kılan bir çalışan çalıştığı işyerinde namazlarını kılamamaktan şikâyet edebilir, yetkililerden işyerinde bir mescit açmalarını isteyebilir, namaz vakitlerinde işini bırakıp namaz kılmaya gidebilir. Bunlar, işyeri dini hassasiyetlere sahip değilse yetkililer açısından sorun oluşturabilecektir.

 

Bu tip çözüm önerilerinin yanında bir de informel yollar vardır. Yine namazlarını kılan bir çalışan işyerinde namaz kaçırabilecek kadar yoğun çalışıyor olabilir. Ancak kendisine uygun, belki bir seccadenin sığabileceği kadar temiz bir yer bulabilir, kısa molalarından birini öğlen veya ikindin namazı (gerekirse ikindi namazının sadece farzı) için ayırabilir. Ayrıca bu çalışanın işyerinde başarılı olması, yaptığı işi iyi yapması ve çalışma ahlakı açısından da örnek birisi olması bu konudaki sorunların çözümünde önemli hususlardır.

 

Peki konumuz itibariyle kadın-erkek ilişkileri açısından yaşanabilecek sorunlar informel yollarla nasıl aşılabilir?

 

Öncelikle bu meseleler bir çatışma konusu hâline getirilmemelidir. Özellikle de dini hassasiyeti olmayan insanlara “Ben dindarım, iffetime dikkat ediyorum. Siz dindar değilsiniz, bu konularda fazla gevşeksiniz.” izlenimi uyandıracak sözler söylenmemelidir.

 

Diğer yandan, çalışan kadınların veya erkeklerin işyerinde sadece profesyonel kimlikleriyle bulunmaları, iş ilişkisi veya iletişim anlarında mesafeyi korumaları kendileri etrafında zaten adeta bir kalkan oluşturacaktır.

 

Ayrıca işle ilgili başarılarınızı takdir eden bir üst amir yoluyla karşı cinsten biriyle yalnız kalmaya yol açmayacak bir ofis değişikliği talep edilebilir. Gerekirse bu durum açıkça söylenebilir ve anlayış beklenebilir.

 

Böyle bir durumun mümkün olmadığı hastane nöbeti gibi durumlarda ise istiaze, yani Allah’a sığınma, namazlarına dikkat etme, dua, işyerinde günlük iş yaşamının diğer noktalarında iletişime ve ilişkilere dikkat etme önemlidir denilebilir. Tabii ki her çalışan kendi özel koşullarında kendi özel çözümlerini üretebilir.

 


 

1 ) Ahzab, 32

2 ) Maide, 91

3 ) Bakara, 173

4 ) Nisa, 103

5 ) Bakara, 183

6 ) Nur, 30-31
7 ) Buhari, Nikah, 111; Müslim, Hac, 424

8 ) Buhari, Nikah, 112; Müslim, Selam, 20

9 ) Buhari, İsti’zan, 12; Müslim, Kader, 20-21