imam etiketli içerikler

10 dk.
29 Nisan 2024
İmam Buhari'nin İmam-ı Azam'a Eleştirileri | 2. Kısım
Dördüncüsü: O dönemlerde ehl-i hadis ve ehl-i rey arasındaki tartışmaların önemli bir nedeni her iki ekol temsilcilerinin bazı kavramları aynı anlamda kullanmamaları olmuştur. Örneğin “İmanda artma ve eksilme” meselesi o dönemin önemli...
okumaya devam et
10 dk.
28 Nisan 2024
İmam Buhari'nin İmam-ı Azam'a Eleştirileri | 1. Kısım
Soru: İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Buhari arasındaki bir anlaşmazlıktan, hatta İmam-ı Buhari'nin İmam-ı Azam'ı tekfir ettiğinden bahsediliyor. İmam-ı Buhari'nin İmam-ı Azam'ı tekfir ettiği doğru mudur? Şayet doğruysa İmam-ı Buhari gibi büyük ilim sahibi bi...
okumaya devam et
26 dk.
22 Mart 2024
İmam Eşari'nin Hayat Hikayesi | İslam Felsefesinde Bir Dönüm Noktası
Bugün Kelam ilminde bir dönüm noktası mahiyetindeki, İslam tarihinin önemli simalarından biri olan İmam Eşari'nin ilgi çekici hayat hikayesini inceliyoruz. Bu yüce kametin kırklı yaşlarına kadar yürüdüğü yolu değiştirme sebepleri, ortaya koyduğu farklılıklar, fikirleri ve daha pek çok mesele vide...
okumaya devam et
7 dk.
02 Mart 2024
İslami İlimlerin Seyrine Kısa Bir Bakış | İslami İlimler Geleneğine Eleştirel Bir Bakış | 3. Kısım
İslami İlimlerin Seyrine Kısa Bir Bakış Bir araştırmanın ilmî veya bilimsel olabilmesi için “Bir şeyin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?” sorusunun temel bir soru olduğunu sö...
okumaya devam et
7 dk.
29 Şubat 2024
İlmî Gelişimin Doğu ve Batı Halleri | İslami İlimler Geleneğine Eleştirel Bir Bakış | 2. Kısım

İlmî Gelişimin Doğu ve Batı Halleri İslami ilimler tarihi ile pozitif bilimler tarihi ayrı ayrı okunsa ve ikisi arasında bir karşılaştırma yapılsa ortaya ilginç sonuçlar çık...
okumaya devam et
8 dk.
27 Şubat 2024
Bilim Yönteminin Esası ve İslam Dünyasında İlim Geleneği | İlmî Gelişimin Doğu ve Batı Halleri | İslami İlimler Geleneğine Eleştirel Bir Bakış | 1. Kısım
Soru: İmam Buhari’nin İslami ilimler tarihinde özel bir yeri olduğu biliniyor. İmam Buhari’yi özel kılan nedir? İmam Buhari’nin eserini yazarken uyguladığı metodun bilimsel yöntem açısından oldukça ileri bir aşamayı temsil ettiği söylenebilir mi? Bu durumu İsla...
okumaya devam et
22 dk.
29 Ocak 2024
İmam Mâtürîdî'nin Hayat Hikayesi ve Düşünce Mirası | İslam Alimlerinin Hayatları
Peygamber Varisleri: İslam Alimlerinin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz Ehli Sünnet ve'l Cemaatin iki mezhep imamından birisi olan İmam Mâtürîdî Hazretleri.   
okumaya devam et
24 dk.
20 Kasım 2023
Tasavvuf İlminin Mimarı: Cüneyd-i Bağdadi'nin Destansı Hayat Hikayesi
Bu videomuzda tasavvuf alanının kurucularından diyebileceğimiz büyük mutasavvıf Cüneyd-i Bağdadi'nin ilgi çekici hayatını sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin!  
okumaya devam et
11 dk.
02 Kasım 2023
Hadislerin Hafızası: İmam Müslim'in Muhteşem Hayatı
İslam Alimleri'nin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz vefalı bir alim, İmam Müslim. Hadis ilminin öncülerinden ve en önemli isimlerinden olan İmam Müslim'in hayatına ve muhteşem eseri Sahih-i Müslim'i yakından inceleyelim  
okumaya devam et
20 dk.
20 Ekim 2023
Peygamber Mirasının Muhafızı: İmam Buhari'nin Muhteşem Hayatı
Bu videomuzda, hadislerin günümüze kadar ulaşmasının en önemli mimarı sayılabilecek İmam Buhari'nin ilgi çekici hayat hikayesini ele alıyoruz.   
okumaya devam et
/ 2