hadis etiketli içerikler

24 dk.
20 Kasım 2023
Tasavvuf İlminin Mimarı: Cüneyd-i Bağdadi'nin Destansı Hayat Hikayesi
Bu videomuzda tasavvuf alanının kurucularından diyebileceğimiz büyük mutasavvıf Cüneyd-i Bağdadi'nin ilgi çekici hayatını sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin!  
okumaya devam et
7 dk.
20 Kasım 2023
Hadis İlminde Yalan ve Hiç Yalan Söylemeyenler
Soru: Hadis ilminde “Bir ravinin bir kez yalanına şahit olunmuşsa o kişi hükmen ölüdür.” deniliyor. Ondan hadis alınmayacağı söyleniliyor. Hayatında hiç yalan söylemeyen bir insanın bulunması hem de bu kadar çok sayıda olmaları bana çok anlaşılmaz geliyor. Bu n...
okumaya devam et
8 dk.
05 Kasım 2023
Kibirden Kurtulmak | 1. Kısım
Soru: Kibri tamamen sıfırlamak, ondan kurtulmak mümkün müdür? Cevap: Kibir kelimesi sözlükte “büyüklük” anlamına gelir. Bu hâliyle tek başına olumsuz bir mana i...
okumaya devam et
11 dk.
02 Kasım 2023
Hadislerin Hafızası: İmam Müslim'in Muhteşem Hayatı
İslam Alimleri'nin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz vefalı bir alim, İmam Müslim. Hadis ilminin öncülerinden ve en önemli isimlerinden olan İmam Müslim'in hayatına ve muhteşem eseri Sahih-i Müslim'i yakından inceleyelim  
okumaya devam et
20 dk.
20 Ekim 2023
Peygamber Mirasının Muhafızı: İmam Buhari'nin Muhteşem Hayatı
Bu videomuzda, hadislerin günümüze kadar ulaşmasının en önemli mimarı sayılabilecek İmam Buhari'nin ilgi çekici hayat hikayesini ele alıyoruz.   
okumaya devam et
1 dk
08 Ekim 2023
İslam'a Göre İnsanlığın Ömrü Kaç Yıldır?
Soru: "Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” hadisi ile yeni bulunan 300.000 yaşındaki insan fosili keşfini nasıl okumak ve yorumlamak gerekir? İstifadeye medar olması ümidiyle... 
  🔊Maddi destek olmak isteyenler için:
okumaya devam et
6 dk.
23 Eylül 2023
İman-Doğruluk İlişkisi | 2. Kısım
Bu yazı, “İman-Doğruluk ilişkisi” başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümüdür. Serinin ilk bölümünü buradan okuyabilirsiniz.
<...
okumaya devam et
9 dk.
08 Eylül 2023
Cehennemde Kadınlar Çoğunlukta mı Olacaktır? | 1. Kısım
Soru: Cehennemliklerin çoğunun kadınları olduğunu söyleyen bir hadis gördüm. Peygamber Efendimiz gerçekten böyle bir söz söylemiş midir? Söylemişse bu sözü nasıl anlamalıyız?
 Cevap: Sorunun i...
okumaya devam et
6 dk.
28 Haziran 2023
Mut'a Nikahı | 1. Kısım
Soru: 
 a) Mut'a nikahının hükmü nedir? b) Hadis kitaplarında muta nikahına Peygamberimiz döneminde izin verildiği, sonradan Hz. Ömer dönem...
okumaya devam et
19 dk.
03 Haziran 2023
Takke, sarık ve cübbe | Tek Parça
Soru: Sarık, cübbe gibi kıyafetler sünnet midir? Yoksa Efendimiz’in (sas) o günün şartlarına göre giyindiği kıyafetler midir? Ayrıca sarıkla kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan yetmiş kat daha fazla sevabı olduğu doğru mudur? Takkeyle nama...
okumaya devam et
/ 6